Výzva premiérovi: zajistěte stabilitu a vizi pro využívání obnovitelných zdrojů

Sdružení a asociace spojující zástupce zelené energie vyzývají Bohuslava Sobotku, aby učinil opatření, která povedou ke stabilizaci sektoru šetrné energetiky. Nedávným symbolem negativního zásahu bylo odmítnutí energetického regulátora vypsat podporu pro obnovitelné zdroje. Takové kroky pak podle sdružení ohrožují domácí využití místních čistých zdrojů energie. Ve světě se přitom toto moderní odvětví stává také díky vytváření nových pracovních míst čím dál tím významnějším. Jako jedno z klíčových řešení navrhují vytvoření vládního zmocněnce pro šetrnou energetiku, který by koordinoval agendu příslušných institucí.

Aliance pro energetickou soběstačnost a Česká fotovoltaická průmyslová asociace žádají v otevřeném dopise premiéra Bohuslava Sobotku o kroky, které by vedly ke stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů. Připomínají situaci z konce minulého roku, kdy neochota Aleny Vitáskové vypsat podporu ve výši 42 miliard vedla k nejistotě investorů i bank, které na projekty poskytly úvěry. Jedním z konkrétních nástrojů, jak by mohl premiér pomoci, je vytvoření vládního zmocněnce pro využití obnovitelných zdrojů, který by koordinoval agendu relevantních ministerstev (MPO, MŽP a MZ) a státních úřadu (ERÚ). „Svého zmocněnce dostane jaderný průmysl, není důvod, proč by podobný post nemohl vzniknout také pro obnovitelné zdroje,“ říká mluvčí výzvy Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Výše zmíněná sdružení v dopise premiérovi děkují za to, že vláda již zahájila pozitivní a odpovědnou diskuzi o změnách klimatu. S tím však přímo souvisí otázka navýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů v České republice. Sektor zelené energetiky v posledních letech prochází ve světě velkým technologickým vývojem a stává se čím dál významnějším odvětvím i z hlediska zaměstnanosti. Například v USA díky zelené politice prezidenta Obamy zaměstnává více lidí solární průmysl než těžba uhlí. „Mimo jiné i proto Česko potřebuje jasnou a závaznou vizi, která nebude ohrožena libovůlí jednotlivých úředníků nebo ministrů,“ uzavírá Martin Sedlák.

Společnou výzvu si můžete přečíst zde.

Naši partneři

logo4.pngcs_korporatni_bankovnictvi_nove_logo_0.pngsolarniasociace_logo_0.jpg