Vitásková musí přestat utajovat podklady, na základě kterých její úřad v minulosti určoval podporu

Aliance pro energetickou soběstačnost vyhrála nad ERÚ u Krajského soudu v Brně v informačním sporu o kalkulace týkající se nastavení výkupních cen pro fotovoltaickou energii v minulosti. Soud proto jasně konstatoval, že ERÚ musí disponovat kalkulacemi, podle kterých nastavoval v minulosti výkupní ceny pro solární elektrárny a pokud je již nemá, měl by si je znovu opatřit. ERÚ během uplynulých dvou let opakovaně odmítl žádosti AliES o poskytnutí požadovaných materiálů s tím, že informacemi nedisponuje ani nemá povinnost disponovat. Energetický regulátor přitom požadované podkladové materiály poskytl v minulosti auditorům pro vyhotovení posudku o nastavení výkupních cen a musel tedy podle soudu těmito informacemi disponovat.

„Soud jasně odmítl výmluvy ERÚ, podle kterých regulátor nemá klíčové podklady pro nastavení výkupních cen pro solární elektrárny nebo si je nedokáže znovu opatřit. Soudní spor je typickou ukázkou, jak se vedení ERÚ brání veřejné kontrole. Nechce se totiž věřit, že by úřad s rozpočtem přes 200 milionů korun neměl na archivaci několika výpočtů. Vedení ERÚ by si mělo urychleně udělat pořádek v papírech, možná se pak také začne orientovat i ve výkladu práva, podle kterého má nastavit podporu pro obnovitelné zdroje v příštím roce,“ shrnuje zkušenosti s fungováním ERÚ Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Krajský soud dal tak za pravdu Alianci pro energetickou soběstačnost s odůvodněním, že „soud musel napadené rozhodnutí zrušit, neboť dospěl k závěru, že žalovaný (ERÚ) postupoval v rozporu se zákonem, pokud neposkytl žalobcem (AliES) požadované informace. Jedná se totiž o informace, které fakticky měl k dispozici (neboť žalobce požaduje pouze ty informace, které žalovaný zpracovateli auditu poskytl), a současně jsou to informace, které má mít k dispozici i nadále, neboť tvoří podklad pro stanovení výkupních cen fotovoltaické energie.“

Soud navíc ukládá ERÚ, že pokud by již požadovanými informacemi nedisponoval, musí je doplnit: „Pokud žalovaný skutečně požadovanými dokumenty nedisponuje, je třeba tyto dokumenty opatřit, neboť je povinností žalovaného těmito dokumenty disponovat. Žalovaný nemůže rezignovat na poskytnutí informace pouze s odůvodněním, že se jedná o neexistující informace, ačkoliv je zřejmé, že tyto informace existovaly a žalovaný má nadále povinnost tyto informace uchovávat, neboť se vztahují k jeho činnosti.“

Naši partneři

logo4.pngcs_korporatni_bankovnictvi_nove_logo_0.pngsolarniasociace_logo_0.jpg