Solární energetika může pokrýt téměř pětinu spotřeby elektřiny na jižní Moravě

Solární elektrárny v Jihomoravském kraji pokrývají zhruba desetilu současné spotřeby elektřiny v regionu. Výroba z nových fotovoltaických elektráren na střechách domů může přispět dalšími necelými 9 %. Postupné využití potenciálu solární energetiky by tak mohlo kraji přinést vyšší míru energetické soběstačnosti. Dnes je Jihomoravský kraj pátým regionem v žebříčku spotřeby elektřiny, ale se silně dificitní základnou energetických zdrojů. Instalace solárních elektráren by také vytvořily téměř čtyři stovky pracovních příležitostí.

Postupným využitím vhodných střech obytných domů a průmyslových objektů pro instalaci solárních panelů lze získat celkový instalovaný výkon až 412 megawattů. Tyto fotovoltaické elektrárny mohou ročně vyrobit až 432 tisíc megawatthodin čisté elektřiny. Data vycházejí z nové studie, kterou pro Alianci pro energetickou soběstačnost propočítala renomovaná konzultační společnost EkoWATT. Potenciál solární energetiky byl představen na konferenci "Příležitosti využití solární energetiky na střechách budov v Jihomoravském kraji" 15. září 2016 v Brně. Odborným partnerem akce byla Solární asociace, záštitu nad konferencí převzal senátor Zdeněk Škromach.

„Solární energetika na střechách může v Jihomoravském kraji vyrobit téměř desetinu potřebné elektřiny. Jde o postupně realizovatelný potenciál, teoretické možnosti sluneční energetiky mohou být ještě vyšší, studie se však zaměřuje na praktické využití obnovitelných zdrojů za současných ekonomických a technických znalostí,“ říká autor studie Jiří Beranovský z konzultační společnosti EkoWATT.

V praxi by postupná realizace potenciálu znamenala výstavbu 55 tisíc instalací na rodinných nebo bytových domech a 6,5 tisíce větších systémů na průmyslových, administrativních nebo obchodních budovách. Výstavba solárních elektráren na střechách by v kraji vytvořila 370 nových pracovních příležitostí. Dnes již solární energetika především v servisní oblasti zaměstnává v kraji 450 lidí. 

„Cenově stále dostupnější solární panely mohou přinést rodinám nebo firmám energetickou nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě i levnější účty za energie. Solární elektrárny na střechách jsou novým symbolem postupně se měnící energetiky, která směřuje k menším zdrojům vyrábějícím elektřinu přímo v místě spotřeby. Jižní Morava má pro energie ze slunce výborný potenciál, proto věříme, že se naše ukázka možností šetrné energetiky dá správný impuls pro kraj nebo města a obce a otevře debatu nad možnostmi moderní energetiky a inovací,“ dodává Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Ze zjištění studie také vyplývá, že Jižní Morava je na pátém místě žebříčku krajů s největší spotřebou elektřiny. Kraj však zůstává závislý na dovozu elektřiny z jiných regionů. „Právě využití vhodného potenciálu solární energetiky může přispět ke zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti Jihomoravského kraje. Vedle energie slunce však také nabízí další typy obnovitelných zdrojů, například bioplynových stanic,“ doplňuje Martin Sedlák další výhody využití fotovoltaických elektráren na jižní Moravě.

Konference o možnostech solární energetiky v Jihomoravském kraji

Konference "Příležitosti využití solární energetiky na střechách v Jihomoravském kraji: potenciál výroby elektřiny ze slunce – výzkum - konkrétní řešení včetně akumulace" se uskutečnila 15. září 2016 v Brně v prostorách rektorátu VUT. Záštitu nad touto akcí převzal pan senátor Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu ČR. Odborným partnerem konference je Solární asociace.

snimek_obrazovky_2016-09-18_v_21.58.51_0.png
 
Jiří Beranovský (EkoWATT) představil na konferenci aktuální studii mapující možnosti dalšího rozvoje solární energetiky na střechách budov v Jihomoravském kraji, kterou společnost EkoWATT vypracovala pro Aliance pro energetickou soběstačnost. Docent Jiří Vaněk (VUT v Brně) bude prezentovat výzkumné aktivity Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie( CVVOZE) v diagnostice fotovoltaických modulů. Advokát Pavel Doucha  zmíní legislativní prostředí pro malé zdroje energie. Petr Novotný (RENARDS) nabídne možnosti získání podpory pro solární instalace pro domácnosti, města i podniky. Tomáš Jelínek (NetPro) představí konkrétní řešení českých firem v oblasti spojení solární energetiky s akumulací energie. Radim Bařinka (FillFactory) seznámí s aktuálními možnostmi aplikací fasádních a střešních solárních instalací s ohledem na vlastnosti a nejnovější trendy vývoje i jejich estetické, energetické a ekonomické využití. Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost) shrne aktuální i výhledové ekonomické podmínky solární energetiky i zkušenosti s vytvářením energeticky soběstačných regionů a měst v zahraničí. 

Prezentace z konference ke stažení:

Jiří Beranovský, EkoWATT: Potenciál výroby solární elektřiny na střechách v Jihomoravském kraji (pdf)

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost: Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti: ekonomika FVE - praxe v zahraniční (pdf)

Doc. Jiří Vaněk (bude doplněno)

Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti: Právní prostřední pro růst malých zdrojů energie (pdf)

Petr Novotný, RENARDS: Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility (pdf)

Tomáš Jelínek, NetPro: Chytrá řešení energetiky pro domácnosti (bude doplněno)

Radim Bařinka, Fill Factory: Fotovoltaické moduly a systémy pro budovy (pdf)

Naši partneři

logo4.pngcs_korporatni_bankovnictvi_nove_logo_0.pngsolarniasociace_logo_0.jpg