Pozvánka na parlamentní seminář: Stabilita obnovitelných zdrojů

Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace (dřív CZEPHO) si vás dovolují pozvat na parlamentní seminář:

Stabilita obnovitelných zdrojů:  šance pro využití příležitostí moderní a šetrné energetiky.

Kdy: 4. 2. 2016 od 11:00

Kde: Poslanecká sněmovna, vstup Sněmovní 1.

Co: Parlametní seminář k tématu stability a možní rozovje sektoru obnovitelných zdrojů, nad kterým převzal záštitu poslanec Václav Zemek, místopředseda Výboru pro životní prostředí.

Na semináři vystoupí například doktor Vladimír Špidla, vedoucí poradců předsedy vlády, Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí, Josef Středula, předseda ČMKOS, Petr J. Kalaš, poradce ministra životního prostředí, Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů, Vojtěch Kotecký, Glopolis, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupci sdružení provozovatelů obnovitelných zdrojů (Solární asociace, Česká společnost pro větrnou energii, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, CZ Biom a Aliance pro energetickou soběstačnost).

Cílem semináře je prodiskutovat nejen možnosti obnovitelných zdrojů v České republice, ale především kroky, které mohou vést ke stabilizaci tohoto oboru po krizové situaci na konci minulého roku v podobě hrozby nevypsání podpory. Současně parlamentní seminář otevře debatu o nových impulsech pro rozvoj šetrné energetiky v Česku: aktualizace Národního akčního plánu pro OZE do 2020 a jeho naplnění nebo optimální nastavení podpor pro nové zdroje v souvislosti s připravovanou změnou tarifní struktury.

Prosíme o potvrzení účasti na info@alies.cz do 2. února 2015. Současně žádáme účastníky a hosty konference o včasný příchod s ohledem na nutnou registraci a bezpečnostní kontrolu při vstupu do sněmovny. Přijďte prosím již v 10:00.

Můte si také stáhnout elekronickou pozvánku.

Naši partneři

logo4.pngcs_korporatni_bankovnictvi_nove_logo_0.pngsolarniasociace_logo_0.jpg