Parlamentní seminář: obnovitelné zdroje mají v Česku šanci

Ve čtvrtek 4. února 2016 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky seminář ke stabilitě obnovitelných zdrojů, který byl pořádaný pod záštitou Václava Zemka, poslance a místopředsedy Výboru pro životní prostředí. Jeho účastníci se jednoznačně shodli na tom, že současná nestabilita v oboru šetrné energetiky, vyvolaná především kroky Energetického regulačního úřadu, je dlouhodobě neudržitelná a navrhli několik opatření, jak situaci změnit. Obnovení růstu tohoto moderního dvětví by pak dokázalo podpořit růst HDP, zamezit odlivu financí z místní ekonomiky, přispět k růstu zaměstnanosti a trvale udržitelnému rozvoji.

Seminář zahájil Václav Zemek, poslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí výzvou zaměřenou k povzbuzení České republiky v zájmu o šetrnou energetiku: „V obnovitelných zdrojích je velký inovační potenciál, musíme sledovat rozvoj technologií progresivních zdrojů, aby se nám pak nestalo, že v energetické potřebě budeme na chvostu Evropy,“ uvedl.

ps0216-05m_2.jpg

Začátkem letošního roku přijala Vláda ČR Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, který počítá s růstem jejich podílu na 15,3 % do roku 2020. Aby k tomuto naplnění mohlo dojít, je bezpodmínečně nutné vytvořit stabilní prostředí pro tuto oblast podnikání. „Jestli něco potřebují obnovitelné zdroje energie, pak je to stabilní legislativní prostředí a prostředí dotačních nástrojů, aby investoři měli odvahu a chuť pouštět se do těchto projektů,“ uvedl Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí.

Sektor OZE přispívá k růstu zaměstnanosti

Opakovaná hrozba retroaktivních zásahů do podpory obnovitelných zdrojů v ČR v minulých letech totiž zastavila rozvoj tohoto oboru. Zkušení zaměstnanci odcházejí do perspektivnějších oborů, hrozí ztráta kontinuity a firmy tak musí vynakládat více prostředků na proškolení nových lidí, což výhledově zdražuje nové projekty zelené energetiky. „Kombinace nezvládnuté regulace a rizikového prostředí odrážejícího se ve špatných podmínkách financování může zvýšit cenu nových fotovoltaických projektů a zastavit tak rozvoj tohoto perspektivního oboru,“ upozornil Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

ms_0.png

Přitom ve světě obnovitelné zdroje zaměstnávají 7,7 milionu lidí a např. v USA pouze navyšování počtu solárních elektráren zajistil sektoru 12x rychlejší růst pracovních míst než v celém americkém hospodářství. K podobnému pozitivnímu vlivu může ale dojít i v Evropě. „V době mého působení v Bruselu jsme se zabývali tím, jaké důsledky bude mít dekarbonizace a decentralizace energetiky na evropský pracovní trh, a výsledek je, že 4,5 milionu pracovních míst vznikne a 4 miliony pracovních míst zaniknou,“ uvedl Vladimír Špidla, vedoucí poradců předsedů vlády. „Chceme-li tedy využít tento potenciál a získat levnou a čistou energii z obnovitelných zdrojů i v ČR, musíme vytvořit příznivé financování a stabilní právní rámec,“ doplnil Martin Sedlák a znovu tak upozornil na potřebu stability trhu.

Do Ruska posíláme 'zbytečně' 45 miliard korun

Největší současnou bariérou pro rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR je přitom sám Energetický regulační úřad, který překračuje svou roli regulátora. Především směrem k sektoru obnovitelných zdrojů nevystupuje jako nezávislý a předvídatelný úřad. „Aktuálně poškozuje stabilitu sektoru obnovitelných zdrojů především právně nihilistický přístup Energetického regulačního úřadu. Asi nikoho neminula hysterie, vyvolaná Energetickým regulačním úřadem tanečky kolem stanovování podpory pro obnovitelné zdroje na rok 2016,“ uvedl advokát Luděk Šikola a doplnil: „Je zbytečné strašit investory do výroby elektřiny odebráním podpory v důsledku budoucích kroků Evropské komise. S velkou mírou jistoty, vyplývající ze znalosti praxe Komise a Soudního dvora, můžu konstatovat, že podpora poskytovaná obnovitelným zdrojům v České republice nebude označena za neslučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie. To znamená, že nikdo nebude vracet podporu obdrženou za již vyrobenou a do sítě dodanou elektřinu. Současně nic nebrání státu vyplácet i v dalších letech podporu tak, jak investorům slíbil.“

ps0216-35m_0.jpg

Tuto skutečnost potvrdil následně i Ladislav Havel z Ministerstva průmyslu a obchodu, když řekl, že podle jejich informací Evropská komise opravdu nepřipravuje žádná opatření, která by měla zamezit vyplácení podpory.

Nedostatečné využívání potenciálu obnovitelných zdrojů má také za následek odliv peněz do zahraničí, které by jinak mohly zůstat v české ekonomice. „Vytápění českých domácností plynem není nic jiného, než velký transfer prostředků českých rodin Gazpromu. Česká republika předloni jen za dovoz zemního plynu zaplatila 45 miliard korun,“ upozornil Vojtěch Kotecký z Giopolisu.

V odvětví chybí státní zmocněn, který by koordinoval jeho činnost napříč rezorty

Jak tedy vytvořit stabilní prostředí obnovitelných zdrojů a tím pádem podpořit českou ekonomiku, zaměstnanost a dostát závazků plynoucích z mezinárodních smluv o klimatu a trvale udržitelném rozvoji? „V první řadě je třeba učinit kroky, které v ERÚ obnoví transparentní, nezávislé a předvídatelné řízení tohoto úřadu,“ zdůrazňuje Martin Sedlák.

Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost zároveň navrhují dvě rámcová řešení, která by rovněž přispěla k většímu využití obnovitelných zdrojů. Jedním je důraz na decentralizaci energetiky a s ním spojená aktualizace lokálních energetických koncepcí – vlivem proměny ekonomiky se totiž obnovitelné energie staly více dostupnými než před deseti a více lety, kdy tyto koncepce vznikaly. A druhým je vytvoření vládního zmocněnce pro využití obnovitelných zdrojů, který by koordinoval agendu relevantních ministerstev (MPO, MŽP a MZ) a státních úřadu (ERÚ).

Vznik této funkce dává smysl i dalším účastníkům semináře. „To je jeden z důvodu, proč by dávalo smysl vytvoření státního zmocněnce pro obnovitelné zdroje energie, který by toto odvětví koordinoval napříč rezorty a zajistil, že se investoři přestanou bát a využijí příležitosti, které u nás máme,“ sdělil Vojtěch Kotecký.

ps0216-02m_0.jpg

Seminář se také dotkl aktuálního tématu návrhu nové tarifní struktury. Josefa Středula, předseda ČMKOS, se například pozastavil nad dopady tohoto opatření, neboť by podle něj odstupňování ceny za elektřinu podle velikosti jističe de facto potrestalo ty, kteří šetří.

Naši partneři

logo4.pngcs_korporatni_bankovnictvi_nove_logo_0.pngsolarniasociace_logo_0.jpg