Konference Chytré technologie - blok Rozvoj moderní energetiky

První blok konference Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností a firem, kterou uspořádala Aliance pro energetickou soběstačnost v rámci veletrhu Amper 2017 se zaměřil na představení možností získání podpory pro nové projekty solárních elektráren na střechách rodinných domů nebo firemních objektů. Současně otevřel téma nových řešení připojení v souvislosti s měnící se legislativou a byly představeny možnosti financování projektů zaměřených na energetické úspory. Účastníci konference si mohli také prohlédnout nový informační portál o obnovitelných zdrojích a šetrné ekonomice Obnovitelně.cz.

 

 

Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost: „Solární energetika pokrývá v Jihomoravském kraji okolo 10 %, pokud by se dále rozvíjela na střechách domů, může přidat dalších 10 %. Právě obnovitelné zdroje mohou spolu s rozvojem akumulace přispět k vyšší energetické bezpečnosti kraje.“ Současně Martin Sedlák představil nový projekt informačního portálu Obnovitelně.cz, který bude spuštěn 12. dubna. Naším cílem je doplnit existující portály o obnovitelných zdrojích analytickými texty, ale také informacemi z širší oblasti šetrné ekonomiky.

 

Martin Kotěra, metodik, Státní fond životního prostředí: „Počty přijatých žádostí v příslušné oblasti Nové zelené úsporám dominují solárně termické systémy, ale od poloviny loňského roku lze zaznamenat zájem o nové fotovoltaické elektárrny – jak s akumulací do vody, tak do baterií. Zájem však nejspíše přibrzdila debata o návrhu nové tarifní struktury, které by v případě přijetí solární energetiku znevýhodnily.“

 

Petr Novotný, RENARDS dotační s. r. o.: Petr Novotný: „Program Úspory energie v rámci operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu disponuje 20 miliardami korun. Hlavním cílem je podpora opatření pro úsporu primární energie – zateplení, výměna oken, výměna zdrojů vytápění, výměna technologií, pokud dojde k úspoře energie, nově lze získat podporu také na pořízení obnovitelného zdroje, například solární elektrárny, nebo akumulace.“ Petr Novotný ve své prezentaci upozornil na podmínky programu, a to například potřebu kombinace s dalšími opatřeními. Dále dotační expert představil také program Nízkouhlíkové technologie, ve kterých lze získat podporu pro výstavbu dobíjecích stanic, na pořízení elektromobilu, technologie pro akumulaci energie, ale také solární elektrárnu.

 

Pavel Doucha, advokát, Doucha Šikola advokáti s. r. o.: „Umíme vytvořit model, který umožňuje provozovat solární elektrárny například na bytových domech. Jde o předsunutí obchodního měření a hranici distribuční soustavy a vlastního objektu před budovu nebo areál. Elektřina se pak rozúčtovává nájemcům. Součástí řešení je naplnění podmínek, například jde o licencovanou činnost, elektřinu nakoupenou ze sítě nelze prodávat s marží apod.“ Dále Pavel Doucha představil podmínky pro provoz bateriových systémů. Jde například o provoz v rámci poskytování podpůrných služeb například pro provozovatele distribučních soustavy.

 

Tomáš Charouz, Česká spořitelna, Erste Corporate Banking: „Máme dlouhodobé zkušenosti s investicemi v oblasti úspor energií. V minulosti jsme spolupracovali s Evropskou investiční bankou, kde jsme byli vyhodnoceni jako nejúspěšnější banka z pohledu úspor emisí. Například pivovar uspořil 20 % energie výměnou kotle na uhlí a rekonstrukcí parovodu. Finanční úspora za energie představovala několik milionů korun.“ Dále Tomáš Charouz představil nový program banky, který je založený na jednoduchém hodnocení energetického hospodářství a je pak na klientovi, zda se rozhodne nabídky banky využít.

 

Diskuze po prvním bloku konference.

 

Podívejte se také na:

  • jednotlivé prezentace a shrnutí konfernce: Na veletrhu Amper se hovořilo o energetické soběstanosti domácností i firem (odkaz),
  • blok Rozvoj moderní energetiky: Martin Sedlák, AliES - rozvoj příležitosti v obnovitelné energetice a obnovitelne.cz; Martin Kotěra, SFŽP - solární energetika v Nové zelené úsporám, Petr Novotný, RENARDS dotační - podpora pro podnikatelské projekty v nízkouhlíkových technologiích; Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti - podmínky pro připojování nových zdrojů; Tomáš Charouz, Česká spořitelna - financování energetických úspor (odkaz),
  • blok Provoz stávajících obnovitelných zdrojů: Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti - možné dopady notifikace podpory obnovitelných zdrojů; Vladimír Hochman, Photon Energy - servsi střídačů solárních elektráren; Zdeněk Tříska, Solar Global Service - projekty střešeních solárních elektráren (odkaz),
  • blok příklady moderní energetiky: Tomáš Vocílka, Asolar - hybridní solární elektrárny; Jiří Vrána, VŠCHT Praha - vanadové redoxní průtočné baterie, Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství - technologie v Otevřené zahradě (odkaz)

 

Naši partneři

logo4.pngcs_korporatni_bankovnictvi_nove_logo_0.pngsolarniasociace_logo_0.jpg